Áno, každá naša aktivita alebo skupina aktivít má svojho inštruktora/asistenta, ak nebolo vopred dohodnuté inak. Inštruktor dohliada na bezpečnosť, dodržiavanie pravidiel, potrebný servis a prípadne boduje výkony účastníkov. Každý takýto inštruktor prešiel tréningom a je len pri aktivitách, ktoré ovláda a má s nimi skúsenosti. Pri športových aktivitách pri Vás budú kompetentní inštruktori, môžete sa na nich spoľahnúť. Pri streleckých disciplínach sú inštruktori zároveň vedúcimi streľby a streľbu riadia.