Pre prípravu ponuky budeme potrebovať odpovede na tieto otázky:

  • Termín akcie (prípadne aj náhradný termín)
  • Ubytovanie (ak nemáte vybraný hotel, či iný druh ubytovania, tak Vám zistíme, ktoré možnosti ubytovania sú voľné a následne si z nich môžete vybrať, takto Vám ušetríme veľa času...)
  • Lokalita (alebo požiadavky na jej výber)
  • Typ akcie (teambuilding, školenie, školenie a teambuilding, večierok, konferencia ...)
  • Cieľ akcie (zábava, adrenalín, tímová spolupráca, oddych...)
  • Počet a zloženie účastníkov (vekový priemer, pomer mužov a žien)
  • Rozpočet akcie (je dobré, ak vieme aký máte rozpočet na akciu, aby sme Vám mohli pripraviť program podľa vašich možností a vašej predstavy.
  • Požiadavky na program (samotné aktivity, tematická akcia, súťaže, predpokladané aktivity, čas na aktivity).
  • Požiadavky na komplexnosť zabezpečenia (máme komplexne zabezpečiť celú akciu, alebo iba jej časť, napr. športový program)