Každý teambuilding je jedinečný, tak ako aj vy, a preto nie je možné tieto programy zaškatuľkovať do určitých tabuliek. Variácie a možnosti kombinácií programov a aktivít sú prakticky nekonečné a preto nie je možné ich vložiť na stránku všetky. Veľa sa dozviete aj z galérie. :) Ďalším dôvodom je aj to, že každá firma má svoj tajný recept, ktorý si chráni a umožní nahliadnuť doň iba svojim klientom.