Väčšinou zálohu nepožadujeme a platba za realizáciu akcie je na základe vystavenej faktúry až po jej ukončení. Zálohu vo výške 50 % zo sumy akcie však požadujeme v týchto prípadoch: pri objednávkach nad 2000 € bez DPH, ak na jeden termín evidujeme viac dopytov, alebo v prípade zabezpečenia ubytovacích kapacít, či sprostredkovania aktivít, pri ktorých od nás zariadenie (resp. dodávateľ) vyžaduje zálohu. Záloha je predmetom individuálnej dohody a jej prijatím Vám navyše garantujme definitívnu realizáciu akcie v danom termíne.