Počasie kontrolujeme pravidelne vždy pár dní pred akciou. Ak vieme, že sa zlému počasiu nevyhneme a teambuilding, ktorý už máme nachystaný budeme musieť zmeniť, tak Vás kontaktujeme s náhradným variantom. Vieme zabezpečiť „mokrý variant“, ktorý môžeme zahrnúť už do ponuky. Ide o aktivity a program, ktoré je možné realizovať aj vo vnútri alebo pod prístreškom. Tomu sa dá prispôsobiť aj výber miesta akcie, resp. zariadenia, ktoré má takéto možnosti. V prípade zlého počasia sa teda event neskončí, ale časť aktivít sa prenesie do vnútorných priestorov. Mnohé športové a zábavné atrakcie sa dajú robiť aj vo vnútri.