Pri tvorbe programu a výbere aktivít dbáme na to aby boli všetky bezpečné. Samozrejme je vždy dôležité dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti. Každá aktivita a atrakcia má svoje pravidlá bezpečnosti a postup realizácie, s ktorými je klient oboznámený pred jej začiatkom.

Je dôležité, aby sa klient nepreceňoval. Ak má klient nejaký zdravotný, či iný problém, pre ktorý nemôže danú aktivitu vykonať, je dôležité aby nám to povedal a my nájdeme riešenie. Je pre nás prvoradé, aby sa každý klient cítil komfortne a príjemne počas celej akcie. Na dodržiavanie týchto pravidiel dohliadajú naši skúsení inštruktori. Starajú sa o zábavu a bezpečnosť všetkých účastníkov a to vyžadujeme aj od našich dodávateľov. Za roky existencie sme nemali vážnejší úraz na našich teambuildingoch.