Nebudeme rozprávať, že na teambuildingoch sa nepije. Alkohol sa na akciách vyskytuje, ale musíme povedať, že zatiaľ sme nemali žiaden problém, ktorý by bol spôsobený konzumáciou alkoholu. Sú firmy, ktoré výslovne zakazujú akúkoľvek konzumáciu alkoholu počas aktivít a vždy sa to rešpektuje.