Nie. Každá naša atrakcia musí mať inštruktora, samotné športové potreby a atrakcie nepožičiavame.