Väčšinou nie, ak však majú Vaši účastníci špecifické potreby (starší ľudia, malé deti, ľudia na vozíku, ľudia, ktorí potrebujú osobitný prístup), konzultujte to prosím s nami už pri príprave programu akcie.