Pravdaže áno a veľmi radi. Na Slovensku je veľa firiem, kde sú v tíme aj zahraniční kolegovia a s touto požiadavkou sa stretávame čoraz častejšie. Naši inštruktori sú väčšinou jazykovo zdatní natoľko, aby event prebiehal rovnako ako pri slovenských účastníkoch. To isté platí aj pri moderátorovi a subdodávateľoch. Vieme pripraviť aj ponuku v angličtine, či komunikovať s klientom v anglickom jazyku pri príprave alebo realizácií programu.