Vždy treba prispôsobiť oblečenie aktivitám, ktoré sú dohodnuté. Pri ponuke vždy píšeme čo si treba priniesť a ako sa nachystať. Niekedy sa stane, že organizátor, ktorý ma na starosti akciu vo firme pripraví s nami program, ale neinformuje svojich zamestnancov o programe, lebo to majú ako prekvapenie. Na toto si treba dať vždy pozor a treba dohliadnuť, aby mali všetci adekvátne oblečenie a obuv.